News
ПИМ ООД инвестира в модерно производствено хале, чието строителство отива към финал. Модерната постройка се намира в рамките на досегашната открита производствена площадка и се оформя като своеобразна фасада на завода, който с гордост ще прибави и този съвременен производствен цех в цикъла на своето производство.
С голям интерес премина участието на ПИМ ООД на панаира в Краснодар, Русия. Съвместно с представителите ПИМ Инокс Русия представиха новостите в оборудването за процесинг на вино, месо и мляко. Миниферментатор и сортировъчна маса - част от линията за висококачествени вина предизвика засилен интерес от страна на местни инвеститори.
Предстои честването на 10 години от издаването на фирмения вестник "Фактор"! Едно издание, което предизвиква голям интерес и извън аудиторията си от завода.
LOADING
Click for next image